Informatika középiskolásoknak
számítástechnika és könyvtárhasználat

tankönyv és munkafüzet
(MOZAIK KIADÓ MS-2151 és MS-2851)

Hazánkban a számítástechnika oktatása 40 éves múltra tekinthet vissza. Az elszórt tanítási kísérletek után lényeges változást hozott, hogy az oktatási rendszerünk az elmúlt években erőteljesen átalakult. Az informatika önálló tantárgyként e folyamat következtében a magyar iskolákban 2001/2002-es tanévben kötelezően megjelent. Az oktatandó anyagot és a hozzá szükséges óraszámokat már jóval korábban a NAT, majd a kerettanterv is megadta a tárgy részére. Ezek az előírások a munkaerő piaci elvárásokat megjelenítő ECDL vizsgarendszerrel egészültek ki a közelmúltban. Újabb változást hozott, hogy az informatika is érettségi tárgy, így a kétszintű érettségi követelményszintje is oktatandó.
A MOZAIK Informatika tankönyvcsaládjának új tagja e tények figyelembevételével készült el.

Kinek szól?

Röviden azt is mondhatnánk, hogy minden középiskolásnak. A könyv általános ismereteket nyújt, így kellő alapot ad az ECDL iránt érdeklődők számára és az érettségire készülőknek is. A könyvet és a munkafüzetet azok az intézmények is használhatják, ahol csak 74 vagy 108 órában oktatnak informatikát a középiskola 4 éve alatt, mivel lezárt rendszert ad. A könyv alkalmas a nulladik évfolyam informatika oktatásának segítésére is.

Tartalmi jellemzők

A tananyag összeállításában figyeltünk arra, hogy a diákok között még jelentős számban van olyan, aki nem hoz magával kellő mélységű és rendszerezettségű ismeretet az általános iskolából, így szükséges ennek tananyagának főbb részeit szintén feldolgozni.
Arra is ügyeltünk, hogy míg a gimnáziumokban kötelezően tanítandó terület az algoritmizálás, addig a többi iskolatípusban nem. Ennek ellenére jó pár szakközépiskola és szakiskola is oktat a szakmai tárgyak segítésére programozást. Számukra a könyv az elméleti hátteret pontosan tartalmazza, a gyakorlati megvalósítást is, de már készen, így nem kell sok időt fordítani egy programozási környezet használatának megtanítására. Azok számára is érdekes lehet ez e fejezet, akik nem foglalkoznak programozással, mert a munkafüzet programozási feladatainak többsége megoldható táblázatkezelő vagy szövegszerkesztő segítségével is.
A könyvet a sorozat tagjaiban már megszokott kislexikon zárja, ami segíti a régebbi és újabb fogalmak áttekintését.

Fejezetekről röviden

A tanítás során a fejezetek megadott sorrendjétől nem ajánlott eltérni. Ez alól egyedül a könyvtárhasználat a kivétel, ami formai okok miatt került a könyv végére.

1. fejezet Bevezetés

A számítógép hardverével és annak kezelésével foglalkozik. Tartalmazza a számítógépes munka alapszabályait, a teremrend követelményeit. 2 óránál többet nem kell fordítanunk erre az olvasmányos részre, a kerettanterv szerint a diákok ezekkel az ismeretekkel már rendelkeznek. Ismétlés és rendszerezés a cél. A leírtak a hiányos előképzettségű diákok esetén a felzárkóztatás anyagát alkotják.

2. fejezet Operációs rendszerek

Hasonló szerepű az operációs rendszerrel foglalkozó fejezet. Része a helyi hálózat használata, ami már az első számítógépes órán elő kell, hogy kerüljön. E rész otthoni olvastatásával a konkrét géphasználat mellett - a Windows beépített kellékei és játékai használatával - ellenőrizhetjük a kezelési ismereteiket. Valószínűleg már új anyag lesz az általános iskolához képest a tömörítés és testreszabás, ami zárja a fejezetet. 6-8 óránál többet nem kell fordítanunk erre az anyagrészre. A szintfelmérést és számonkérést is ECDL-szerű vizsgasorral oldhatjuk meg.

3. fejezet Hálózati ismeretek

A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteket rendszerezi. Ez is még sokaknak ismétlés, de több diák már újdonságként éli meg. A fontosabb szolgáltatások bemutatása során a levelezés és a web használata a kiemelt szerepű. Tegyük ezt mindenki számára úgy élménnyé, hogy a keresési feladatokat vegyítjük a levelezés alkalmazásával. Például levélben kapja meg a keresendő adatokat, például egy képet kell keresnie, amit csatolva küld el, stb. A kb. 12-16 órás idokeretből ne sajnáljunk időt szakítani szabad böngészésre sem, illetve mutassuk be az ftp és IRC vagy ICQ használatát is. A leírt ismeretek elegendőek ahhoz, hogy az ECDL követelményeknek megfelelő szintű dolgozattal zárjuk a témát.

4. fejezet Szövegszerkesztés alapjai

A szövegszerkesztés alapjait mutatja be. Az előző fejezet a weblapkészítéssel zárult, itt a papíron megjelenő dokumentumok készítését mutatjuk be. A körlevélkészítés is szerepel, ami már részben az adatbáziskezeléshez is csatlakozik. A fejezet utolsó része a képernyőn vagy vetítve megjelenő prezentációkészítés lépéseit ismerteti, párhuzamosan a szellemi munkát segítő technikák bemutatásával. A fejezet a két ide kapcsolódó ECDL témakör ismereteit is lefedi. A készségszintű elsajátításhoz szükséges időkeret 20-32 óra.

5. fejezet Adatkezelés alapjai

A táblázatkezelés és adatbázis-kezelés tanítandó ismereteit tartalmazza, az adatbázis tervezés ismertetésével. Érdekessége, hogy mindkét területet bemutatja a táblázatkezelő használatával. Ennek oka, hogy a kerettanterv és az ECDL is alapvetően csak egytáblás adatmodellek ismeretét írja elő, amire a táblázatkezelő is alkalmas. A táblázatkezelés teljes ECDL ismeretanyagát lefedi, annál bővebb is. Az adatbáziskezelő rendszer oktatása külön szükséges, jóllehet jellemző képernyőképeket bemutat róla. 20-28 óra időkeret elegendő az oktatáshoz.

6. fejezet Programkészítés lépései

A gimnáziumok számára kötelező, más középiskola típusban ajánlott ismereteket rendszerez: a programkészítés lépéseit mutatja be. A program életútja a legfőbb átadandó ismeret, amit egy konkrét példán keresztül mutat be. A mintapélda Pascal programnyelvi megvalósítását is tartalmazza, a táblázatkezelővel történő megvalósítással együtt. A példa kapcsán előkerülnek a programozási tételek is, amelyek a későbbi szakirányú oktatás vagy szakköri foglalkozások alapjait adja. 10-15 óra időkeret az alapokra elegendő.

7. fejezet Könyvtárhasználat

A könyvtárhasználat rész a jelenleg még nem egységes általános iskolai képzésre még kevésbé épít, és a nem egységes előismeretek miatt rendszerezve tartalmazza a 8. évfolyamig oktatandó tananyagot is, és természetesen a középiskolás ismereteket is. A területhez csatlakozó ismereteket a 3. és az 4. fejezet is tartalmaz, emiatt ajánlott ezekkel egyidőben való oktatásuk, itt eltérve a lineáris feldolgozástól. 6 óra ráfordítást igényel.

Tanmenet javaslat

A tanmenetek már a kerettanterv szerint átalakított középiskolai kötelezo óraszámok szerinti képzéshez igazodnak. A három változat a 74 órás, 111 órás és 148 órás formában való oktatáshoz készült.

Javasolt kiegészítő

A 74, esetleg 108 óránál magasabb óraszámú képzés esetén feladatötleteket meríthetünk a középiskolák számára készített Informatika példatárból.


(MS-2226)

2004. június 4.

©Minden jog fenntartva

webmester